Opleiding redders

Hieronder leest u meer over de reddersopleiding.

Organisatie

De cursussen voor 'redder aan zee' worden sinds 1997 georganiseerd door het WOBRA, dit is het "West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten V.Z.W."

Secretariaat: Diksmuidse Heirweg 6 - 8210 Zedelgem

Tel. 050/366.990 - Mail: redderaanzee@telenet.be

Directie:
Voorzitter: de heer Carl DECALUWE, gouverneur.
Directeur: de heer Hans DESMYTTERE.
Secretaris: de heer Chris De Doncker.
Opleidingscoördinator: de heer André Goethals, lic. L.O.

WOBRA werkt met betrekking tot de reddersopleiding nauw samen met de I.K.W.V.
Het is de bedoeling om de samenwerking nog verder uit te diepen steeds met het doel de opleiding van de redders aan zee nog te verbeteren.

Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingen

- Bij de aanvang van het cursusjaar minstens 16 jaar oud zijn op datum 1 augustus.
- Een inschrijvingsrecht betalen.

Meer informatie te verkrijgen bij het WOBRA secretariaat (zie hiernaast).

Cursusduur

Bedraagt 43 uren waarvan 25 uren praktijk en 18 uren theorie.

Periode: van september tot maart.

De praktijklessen gaan naar rato van één uur per week door in één van de vier praktijkcentra:
- het provinciaal zwembad te Kortrijk
- het provinciaal zwembad te Brugge
- het gemeentelijk zwembad te Koksijde
- het stedelijk zwembad te Oostende

De theorielessen worden verspreid over vijf of zes zaterdagen.

De verplichte zeezwemproeven gaan door tijdens de maanden juli en augustus op verschillende data en plaatsen.

Examenmodaliteiten

Het examen bestaat uit drie delen:
Deel 1: theorie.
Deel 2: praktijk zwemmen, reanimatie, EHBO en knopenleer (zeemanschap)
Deel 3: een zeezwemproef. (Enkel voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de theorie en praktijk zwembad). Bij deze proef wordt de kandidaat geëvalueerd naar zijn zwem-en reddingscapaciteiten in zee.

Het is pas wanneer door de deliberatiejury beslist wordt dat een kandidaat voor alle drie de delen is geslaagd dat het Brevet van "Redder aan Zee" wordt toegekend.
Na het slagen in deel 1 en 2 wordt aan de kandidaat een attest uitgereikt dat hem moet toelaten als strandredder te fungeren voor het aanstaande zomerseizoen.
Dit attest heeft slechts een geldigheidsduur van één jaar.

Diploma en bekwaamheidsproeven

Het brevet 'Redder aan Zee' is drie jaar geldig.
Dit brevet kan hierna worden verlengd, telkens voor een periode van drie jaar, na het slagen voor de bekwaamheidsproeven. Deze bekwaamheidsproeven moeten erover waken dat redders te allen tijde over de nodige fysieke conditie beschikken evenals over de nodige reanimatievaardigheden.
Kandidaten die slagen voor deze bekwaamheidsproef bekomen een bekwaamheids-getuigschrift voor 3 jaar.

Redder worden?

 

Heb je ook elke dag een gezonde portie zeelucht nodig?

Ben je enkel gelukkig met zand tussen je tenen?

Ben je een doorzetter, sportief en verantwoordelijk?

En nog op zoek naar een uitdagende (vakantie)job?

Misschien is de reddersopleiding wel iets voor jou!

Voor verdere informatie en inschrijvingen kun je op de website van het WOBRA terecht !