Persbericht: opening zomerseizoen 2015

19-06-2015 door IKWV

IKWV opent zomerseizoen op het strand van De Panne

1400 redders aan zee zijn er klaar voor!

 

Op vrijdag 19 juni 2015 zet de Intercommunale Kustreddingsdienst van
West-Vlaanderen (kort: IKWV) traditiegetrouw het zomerseizoen in met een feestelijke opening. Dit jaar is ze te gast op het strand van De Panne.

Redders staan paraat!

“Onze 80 reddersposten, verspreid over zo’n 34 km strand, zijn vanaf 1 juli opnieuw dagelijks open van 10u30-18u30.”, aldus voorzitter Johnny Devey. Tijdens het voor- en naseizoen zijn er ook reeds verschillende reddingsposten geopend. Op de website www.redderaanzee.be kun je dit voor elke gemeente afzonderlijk nakijken.

Meer dan redden

Vorig jaar kwamen de redders 255 keer tussen voor baders en watersporters in moeilijkheden. Daarnaast vervulden ze ook een belangrijke rol voor 879 verdwaalde kinderen. Wij zijn het eerste aanspreekpunt van de toeristen op het strand. Een onmisbare schakel!

“Onze 1400 redders zijn er dan ook dit jaar weer helemaal klaar voor”, besluit Devey.

Dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de kustgemeenten en onze private partners (Scapa Sports, Isuzu & AXA Bank en Verzekeringen) kunnen we opnieuw investeren in duurzaam materiaal en de kwaliteit van onze dienstverlening steeds verder uitbouwen en optimaliseren.

Doe een bandje rond je handje!

In samenwerking met Studio 100, Plopsaland De Panne, Dag Allemaal, de Vlaamse Milieumaatschappij en AXA Bank en Verzekeringen stelt IKWV dit jaar opnieuw gratis polsbandjes met de afbeeldingen van Maya de Bij en Wickie de Viking ter beschikking.

Met behulp van een balpen kun je de naam en voornaam van het strandbezoekertje alsook het gsm-nummer van de ouders neerpennen.

Raakt je kindje toch verdwaald, dan is het met het gratis bandje om de pols meteen terug waar het vandaan kwam!

Je vindt de gratis bandjes niet alleen bij de redders op hun post of aan de reddersstoelen op het strand, maar ook bij de Rode Kruis- en andere hulpposten, de toeristische diensten, de openbare toiletten in de buurt van het strand, alle dagbladhandelaars aan de kust en op tal van andere plaatsen.  Er worden in totaal 750.000 gratis polsbandjes verspreid.

IKWV denkt aan het milieu !

Sinds 2010 worden in samenwerking met OVAM in alle kustgemeenten gratis afvalzakjes verspreid via de redders aan zee, de diensten voor toerisme, de badkarhouders en diverse handelaars op de zeedijk. Ook in 2015 blijft dit zo.

“Onder het motto ‘een net strand heb je zelf in de hand’ hopen we dat de strandbezoekers hun afval netjes in de vuilbak zullen deponeren”, aldus Johnny Devey.

Via speciale displays aan elke redderspost kan de strandbezoeker zich voortaan zelf voorzien van een afvalzakje.

Daarnaast kun je op de website van IKWV, maar ook op de borden aan het strand aflezen hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons zwemwater. De Vlaamse Milieumaatschappij test dagelijks de waterkwaliteit en deze wordt door de redders aan het strand geafficheerd op de reddersstoelen.

 

AXA Bank en Verzekeringen verlengt partnerovereenkomst met de redders aan de Belgische kust

In 2015 verlengt AXA in Belgium haar partnerovereenkomst met de redders aan de Belgische kust.

De redders aan onze Belgische kust zullen ook dit jaar waken over de veiligheid van de vele zwemmers die een duik wagen in de Noordzee. De missie van de redders sluit naadloos aan bij de preventie- en veiligheidsfilosofie van AXA als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

“Als verzekeraar en bank zit het in ons DNA om financiële, lichamelijke of materiële risico’s te onderschrijven. Het is net zozeer onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om die risico’s te helpen vermijden door steun te verlenen aan onderzoek en sensibiliseringscampagnes. Onze steun aan de redders aan zee maakt ons engagement zichtbaar voor iedereen die deze zomermaanden zorgeloos wil genieten van onze kust. Voor AXA is veiligheid een prioriteit en daar staat geen prijs op. Vandaar begrijpen wij niet dat ambtelijke financieringsdiscussies mogelijk de werking van het IKWV in het gedrang brengen. Wij zijn trots dat we de redders kunnen ondersteunen, en zullen dit ook blijven doen: want niets is belangrijker dan veiligheid aan zee. We hopen dat de verschillende overheden dit ook onderschrijven.”, zegt Laurent Winnock, Directeur- Communicatie & Corporate Responsibility van AXA.

Contactgegevens

An Beun, secretaris

Strandlaan 3

8434 Westende

tel 058 23 80 00

gsm 0479 34 00 21

mail info@ikwv.be

http://www.redderaanzee.be

Ga terug

De kustgemeenten

Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust Signalisatie Belgische Kust